Våre tenester

Graving

Med våre 6 gravemaskiner, har vi god kapasitet for oppdrag innan graving. Vi utfører blant anna planering, drenering og graving av grøfter.

Natursteinsmuring

Vi tilbyr natursteinsmuring. Ein natursteinsmur er vakker, haldbar og vedlikehaldsfri. I tillegg gir den eit spesielt og naturlig preg på hagen/uteplassen. Kontakt oss for en uforpliktende prat om din nye natursteinmur.

Vi leverer også Redi støttemur frå Aas betong.

Vatn/Kloakk

Vi har ADK for legging av både vassrør og avløpsrør.

Asfaltering

Vi utfører ikkje sjølve asfaltering, men har samarbeidspartnarar som vi leier inn for asfalteringsoppdrag.

Massetransport

Vi utfører transport av fyllmasser som sand, jord, grus, pukk, stein og singel. Vi sel også fyllmasser på forespørsel.

Vegbygging

Vi utfører vegbygging for kommunale byggefelt og kommunale vegar.

Brøytetenester

Vi utfører brøytetjenester for kommuna, Mesta og Rolls Royce.

Sprenging

Longva Maskin AS har sprengningssertifikat, og utfører dei fleste typer sprengningsoppdrag, også større oppdrag.

Riving

Vi utfører riving av mindre bygningsmasser, som for eksempel hytter, eneboliger, tomannsboliger, låver, uthus, naust og skur.

Moloar

Vi bygger moloar, og utfører utfylling.